Prinsjesdag 2020: dit verandert er voor bedrijven

Ondanks dat het een heel andere Prinsjesdag was dan we gewend zijn, werden wel zoals elk jaar de beleidsplannen voor komend jaar bekendgemaakt. In deze blogpost staan de belangrijkste wijzigingen voor bedrijven en voor jou als ondernemer op een rij.

Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) geniet komende jaren langer van het lage tarief in de vennootschapsbelasting (VPB). Het kabinet rekt de schrijf waarin dit lage tarief geldt namelijk op naar €235.000, zodat het in 2022 geldt voor winsten tot €395.000. De verlaging van de tarieven loopt ook door: dit jaar ging het lage tarief van 19% naar 16,5%. In 2021 doet het kabinet daar nog een schepje bovenop (of juist vanaf, dus): het lage tarief is dan 15%. Met name kleinere ondernemers met een winst kleiner dan €235.000 hebben hier profijt van.

Vennootschapsbelasting: onbeperkte voorwaartse verliesrekening

De voorwaartse verliesrekening in de vennootschapsbelasting (VPB) is in 2021 onbeperkt. Verliezen tot een bedrag van €1 miljoen zijn helemaal te verrekenen. Boven de €1 miljoen is het slechts tot 50% verrekenbaar.

Let op: ondernemers mogen in de aangifte VPB het verwachte verlies van 2020 verrekenen met de aangifte van 2019. Normaal zou dit pas in de aangifte van dit jaar mogen en krijg je het geld pas terug in 2021. Dit is nu naar voren geschoven om ondernemers met liquiditeitsproblemen te helpen.

Korting op vooruitbetaling VPB

Betaalde jij de vennootschapsbelasting in één keer vooruit? Voorheen kreeg je dan 4% korting, maar die is afgeschaft.

Tarief innovatiebox stijgt naar 9%

De innovatiebox is in het leven geroepen om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die je behaalt met innovatieve activiteiten, vallen in deze box. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten stijgt naar 9%.

Verruiming van vrijstelling in box 3

Nu betaal je over je eerste €30.000 spaargeld en beleggingen geen inkomstenbelasting in box 3. Deze vrijstelling is in 2021 verruimd: de drempel is dan €50.000 en €100.000 met een fiscaal partner. Het tarief gaat van 30% naar 31%.

Verlaging van eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot €1.110.000 — dat was €1.060.000 — zakt van 0,60% naar 0,50%. Vanaf €1.110.000 blijft het eigenwoningforfait gelijk: 2,35%.

Daling van tarief 1e trede inkomstenbelasting

In 2021 geldt dat belastingplichtigen tot en met een inkomen van € 68.507 37,10% aan loonbelasting of inkomstenbelasting betalen. Daarboven betaal je 49,50%.

Snellere verlaging van zelfstandigenaftrek

Het was al bekend dat de zelfstandigenaftrek afgebouwd werd naar €5.000. Het kabinet heeft besloten dit toch sneller te doen. Vanaf 1 januari 2021 tot en met 2027 verlaagt de zelfstandigenaftrek met €360 per jaar (in plaats van de oorspronkelijke €250), in 2028 daalt-ie met €390 en de jaren daarna zakt het met €110 per jaar tot de zelfstandigenaftrek in 2036 nog €3.240 is. Je betaalt dan dus over een hoger bedrag belasting, maar als zzp’er merk je er weinig van, doordat de belastingtarieven dalen.

Stijging werkgeversheffing ZVW

Als werkgever ben je in 2021 duurder uit voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dit jaar was de werkgeversheffing ZVW nog 6,70%, in 2021 stijgt dit naar 7%.

Pensioenstelsel: onderneem actie

Ondanks dat er in de miljoenennota geen nieuwe voorstellen zijn gedaan voor het pensioenstelsel op basis van het al gesloten pensioenakkoord, krijg je er als organisatie wel mee te maken. Je moet de nodige actie ondernemen, dit jaar en volgend jaar. Hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

Loonheffingskorting stijgt licht

Komend jaar gaan de meeste heffingskortingen omhoog. De maximale algemene heffingskorting stijgt naar €2.837. De voor 2022 geplande verhoging van de arbeidskorting is naar voren gehaald, waardoor de arbeidskorting in 2021 al stijgt van €3.819 naar €4.205.

Lagere bijtelling voor elektrische auto met zonnepanelen

De korting op de bijtelling wegens privégebruik van emissievrije auto’s loopt ook na 2020 door, maar bouwt wel geleidelijk af. In 2021 daalt de korting van 14%-punt naar 10%-punt, waardoor de bijtelling uitkomt op 12%. Auto’s met zonnepanelen profiteren wel van een lagere bijtelling.

Coronareserve krijgt wettelijke basis

De fiscale coronareserve die je als ondernemer mag vormen, krijgt een wettelijk plafond. Je coronareserve mag niet groter zijn dan de winst van 2019.

Overdrachtsbelasting voor koopstarters afgeschaft

Als je jonger bent dan 35 jaar en je een woning koopt, dan betaal je geen overdrachtsbelasting meer. Voorheen kostte dit je 2%. Zo is het voor starters makkelijker om een woning te kopen. Tegelijkertijd wil de overheid beleggers ontmoedigen woningen te kopen. Dit doen ze door de overdrachtsbelasting voor een tweede woning te verhogen van 2 naar 8 procent. Dit tarief geldt voor de aankoop van niet-woningen. Denk daarbij aan bedrijfspanden en woningen die niet als hoofdverblijf worden gebruikt.

Meer weten over Belastingplan 2021?

Heb je behoefte aan meer informatie, wil je weten wat iets specifiek voor jouw situatie betekent of wil je sparren over pensioen? Neem contact met ons op, dan kijken we er samen naar.