Wet DBA eindelijk gehandhaafd door de Belastingdienst?

Je wist al dat handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) tot 1 januari 2020 opgeschort is. Maar kwaadwillenden moeten hun borst nat maken, want het kabinet wil dat de Belastingdienst per 1 juli 2018 meer mogelijkheden heeft om deze aan te pakken.

In principe krijgen opdrachtgevers en -nemers tot 1 januari 2020 geen boetes of naheffingen als blijkt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Door de heersende onvrede over schijnzelfstandigheid, wil het kabinet dat de Belastingdienst per 1 juli 2018 de Wet DBA handhaaft in het geval van kwaadwillenden. Dit is te lezen in een brief van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën, die zij stuurden naar de Tweede Kamer.

Waarom eigenlijk de Wet DBA?

Het mes van de Wet DBA snijdt aan twee kanten: enerzijds wil het kabinet zzp’ers de ruimte geven om te ondernemen. Zelfstandigen zonder personeel zouden niet moeten werken voor een tarief dat zo laag is, dat zij zich niet fatsoenlijk kunnen verzekeren en geen pensioen kunnen opbouwen. Anderzijds wil het kabinet bedrijven beschermen die concurrentienadeel ondervinden doordat zij zich wel aan de regels houden. Andere bedrijven bedenken namelijk handige constructies om de lagere lonen te betalen en de risico’s voor zichzelf te verkleinen. Met de Wet DBA was het de bedoeling te verduidelijken wanneer er sprake is van dienstbetrekking. In eerste instantie ontstond er veel onrust en daarom vernieuwt het kabinet de wet per 1 januari 2020. Tot die tijd wil het kabinet wel de mogelijkheden verruimen om kwaadwillenden aan te pakken.

Wet DBA en kwaadwillenden

Dat de goeden onder de kwaden lijden, is in het geval van de Wet DBA zeker niet waar. De Belastingdienst handhaaft de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties wél als je kwaad wil. Nu is dat nog bij alleen bij echt ernstige gevallen, maar per 1 juli 2018 pakt de Belastingdienst alle kwaadwillenden aan. Op deze manier probeert het kabinet de onvrede over (mogelijke) schijnzelfstandigheid weg te nemen.

Wanneer ben je kwaadwillend voor de Wet DBA?

De Belastingdienst treedt op als je kwaadwillend bent. Maar wanneer ben je kwaadwillend voor de Wet DBA? Als de volgende criteria alle drie bewezen kunnen worden:

1. er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking
2. er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid
3. er is sprake van opzettelijke zelfstandigheid

Ben je niet kwaadwillend? Dan blijft de opschorting van handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor jou als opdrachtgever of -nemer van kracht. Je krijgt geen boetes of naheffingen. Twijfel je over de nieuwe Wetgeving en of je wel goed bezig bent binnen de kaders van de Wet DBA? Neem contact met ons op!