Let op: kleineondernemersregeling verandert in 2020

De huidige kleineondernemersregeling (KOR) is per 1 januari 2020 toe aan een nieuw jasje. Waar je nu kiest voor korting op de btw, is het vanaf 2020 mogelijk te kiezen voor vrijstelling. Maar er verandert meer. Helemaal op de hoogte zijn van de KOR? Lees dan deze blogpost.

De kleineondernemersregeling geldt nu alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Vanaf 2020 niet meer: ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s mogen gebruikmaken van de KOR.

Wat houdt de nieuwe kleineondernemersregeling precies in?

Als je ervoor kiest om gebruik te maken van de nieuwe kleineondernemersregeling, hoef je geen btw-aangifte meer te doen. Daar zit natuurlijk wel een voorwaarde aan. Twee, eigenlijk. Namelijk: je omzet mag niet hoger zijn dan €20.000 per kalenderjaar en je bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.

De gevolgen van de nieuwe KOR

Je maakt vanaf 2020 gebruik van de nieuwe kleineondernemersregeling? Dan zijn dit de gevolgen:
• je doet geen btw-aangifte meer
• je brengt geen btw in rekening bij je klanten
• btw die andere ondernemers bij jou in rekening brengen, zijn voor jou niet meer aftrekbaar en niet terug te vragen van de Belastingdienst
• je houdt wel je omzet bij in je administratie
• de vrijstelling geldt voor ten minste 3 jaar vanaf het moment dat je deelneemt aan de nieuwe KOR

Aanmelden? Vanaf 1 juni 2019

Om gebruik te maken van de nieuwe kleineondernemersregeling moet je je aanmelden. Dit kan vanaf 1 juni 2019. Vanaf die dag vind je een formulier op de website van de Belastingdienst. Als je al per 1 januari 2020 wil deelnemen, zorg dan dat je aanmelding vóór 20 november 2019 binnen is bij de Belastingdienst.

Heb je al een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw?

Heb je momenteel al ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? Dan meldt de Belastingdienst je automatisch aan voor de vrijstelling. Je hoeft je dus niet zelf aan te melden. Je krijgt een brief waar instaat wat je moet doen als je geen gebruik wil maken van de nieuwe KOR.

Is de KOR helemaal nieuw voor je?

Misschien is de kleineondernemersregeling — ook in de huidige vorm — helemaal nieuw voor je. Momenteel, dus tot 1 januari 2020, mag je gebruikmaken van de KOR als je voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:
• je betaalt in 1 jaar minder dan €1.883 btw (hier is de voorbelasting al afgetrokken: de btw die je zakelijk betaalde aan bijvoorbeeld een leverancier)
• je hebt een eenmanszaak of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een vennootschap onder firma
• je bedrijf is in Nederland gevestigd
• je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw

Korting in de huidige kleineondernemersregeling

Hoeveel korting je precies krijgt, hangt af van hoeveel btw je zonder regeling zou moeten betalen. Dit is opgedeeld in 3 groepen.

Tussen €1.345 en €1.883 btw
Het btw-bedrag dat je moet betalen (na aftrek van voorbelasting), trek je af van €1.883. De uitkomst doe je maal 2,5. De uitkomst is je korting. Je vult deze korting in bij vraag 5d van je btw-aangifte. Tip: doe dit pas bij je aangifte over het 4e kwartaal, want dan pas weet je wat je over het hele jaar moet betalen.

€1.345 of minder btw
Als je €1.345 of minder btw betaalt, is je korting gelijk aan dat bedrag. Je betaalt dus geen btw, maar krijgt ook geen btw terug. Ook dit vul je in bij vraag 5d. 

Tip: als je weet dat je dit jaar €1.345 of minder btw betaalt, kan je ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. Je stuurt dan een brief naar het belastingkantoor in jouw gemeente.

€0 btw of je krijgt btw terug
Je krijgt geen korting.

Meer weten over de nieuwe KOR?

Wil je meer weten over de kleineondernemersregeling die in 2020 ingaat? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag.